1. Загальні положення

1.1. Справжня Політика конфіденційності (далі - «Політика») розроблена ТМ Шокопак відповідно до чинного законодавства України в тому числі Законом України «Про захист персональних даних» щодо користувачів магазину  https://shokopack.ua/ і встановлює порядок отримання, збору, накопичення , зберігання, обробки, використання, забезпечення захисту і розкриття персональних даних (далі - «Дані») користувачів Шокопак.

Під даними розуміється будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно до певного Користувача (відповідно до п.2 цієї Політики).

Під обробкою Даних розуміється будь-яка дія з Даними в тому числі, але не обмежуючись: доступ, надання, поширення, збирання, систематизація, зберігання, накопичення, запис, передача, блокування, видалення, уточнення, оновлення та / або зміна, знеособлення.

Розпорядником Даних є Шокопак.

1.2. Користувач, здійснивши замовлення на сайті, передаючи при цьому свої персональні дані і /або здійснюючи будь-які дії в рамках сайту  https://shokopack.ua/, шляхом висловлення згоди - активізувавши кнопку «замовити / замовити в один клік» через форму сайту, висловлює свою згоду з положеннями цієї Політики і дає Шокопак, а також третім особам, які надають Шокопак послуги, зокрема, але не виключно, обробляють платежі, здійснюють доставку, дозвіл на обробку своїх Даних.

Користувачі можуть надавати Дані самостійно шляхом розміщення їх на сайті або повідомляючи через канали телефонного зв'язку, на електронний і / або поштову адресу магазину, або Дані можуть надаватися з іншими джерелами (відповідно до п.3 цієї Політики) або інша інформація від третіх осіб, представлена ​​в ході направлення претензій, скарг та /або розгляду спорів, і /або інформація з загальнодоступних джерел в мережі Інтернет.

1.3. Користувач не має права використовувати сайт  https://shokopack.ua/, якщо він не згоден з умовами цієї Політики.

2. Дані, які збираються 

Шокопак може збирати такі дані: 

 • ім'я, прізвище, контактні телефони, адресу електронної пошти та інші комунікаційні дані за бажанням Користувача;
 • інформація про обліковий запис Користувача необхідні для здійснення обслуговування та комунікації з Користувачами в тому числі, коли Користувач звертається в службу підтримки;
 • інформація, яку Користувачі надають Шокопак для укладення договору на надання додаткових послуг;
 • дані про використовувані Користувачем пристрої або їх мобільні Дані (в разі, якщо Користувач використовує мобільний додаток) такі як: ip-адреса, дата і час, коли Користувач користується Шокопак, інформація про програмне забезпечення, що застосовує браузер, інформація про операційну систему мобільного пристрою , інформація про роботу пристроїв Користувача, індивідуальні ідентифікатори пристроїв, які використовують Користувачі;
 • дані, отримані в результаті проведення різних опитувань Шокопак, пов'язаних з поліпшенням надання сервісу Користувачам; інформація, отримана в результаті проведення маркетингових активностей;
 • інформація, розміщена Користувачами за результатами їх обслуговування, відгуки, коментарі, звернення в службу підтримки, скарги, претензії до звернення.

Дані обробляються із застосуванням таких технологій:

 • файли Cookies (куки - фрагмент даних, які пересилаються на комп'ютер користувача при переході на веб-сторінку і /або при перегляді рекламного модуля на веб-сторінці і зберігаються на комп'ютері користувача і /або в його мобільному пристрої);
 • пікселі дозволяють відстежити частоту використання Користувачем веб-сторінок з метою визначення його браузера, надання сервісів, а також з метою усунення помилок роботи  https://shokopack.ua/, ініційованих Користувачем. Зібрана інформація обробляється в початковому вигляді і не змінюється в процесі збору Даних.

3. Цілі обробки Даних

Шокопак використовує і здійснює обробку Даних для:

 • здійснення покладених на нього функцій, повноважень і обов'язків відповідно до чинного законодавства України, також забезпечення реалізації цивільно-правових, господарських та податкових відносин;
 • для ідентифікації клієнта як Користувача Шокопак, з метою подальшої комунікації (надання послуг, обробка платежів, відправка, проведення розрахункових операцій, ведення обліку, відправки розсилок поштою, повідомлення про акції, аналізу активності, управління трафіком, аналізу інтересів користувачів, публікації відгуків) .

4. Використання особистих Даних

Шокопак не проводить обробку Даних, що стосуються расової, національної приналежності, політичних поглядів, релігійних та інших переконань, членства в громадських об'єднаннях.

Інформація, яка характеризує фізіологічні особливості користувачів, на основі яких можна встановити його особистість не обробляється.

Терміни обробки і зберігання Даних визначаються виходячи з цілей і умов, зазначених в договорах, укладених з Користувачами відповідно вимог чинного законодавства України.

5. Умови надання доступу до Даних

Розкриття Даних проводиться при замовленні Користувачем товарів /послуг в Шокопак продавцеві /постачальнику таких товарів і послуг, але тільки в обсязі, який необхідний для ідентифікації Користувача і його замовлення.

В окремих випадках, з метою демонстрації ефективності роботи інтернет-магазину Шокопак і підвищення іміджу магазину, Шокопак може розкривати статистику роботи сайту, не розкриваючи при цьому персональні дані та інформацію, яка є комерційною таємницею.

Сайт  https://shokopack.ua/, крім іншого, надає можливість використовувати API послуги Youtube. Персональні дані користувачів, що використовують API послуги Youtube, обробляються, зберігаються і передаються відповідно до Умов використання API послуг YouTube https://www.youtube.com/t/terms, а також відповідно до Політики конфіденційності:

- Google https://policies.google.com/privacy;

- Facebook https://www.facebook.com/privacy/explanation;

- Instagram https://www.instagram.com/terms/accept/?hl=ru.

На сайті Шокопак можуть міститися посилання на сторонні веб-ресурси при переході Користувачами, на які дія цієї Політики не поширюється.

Інтернет-магазин здійснює обробку Даних на законній і справедливій основі. Дані не розкриваються третім особам і не поширюються без згоди Користувача, за винятком випадків передбачених чинним законодавством України і лише в інтересах національної безпеки, економічного добробуту та прав людини, зокрема, але не виключно:

 • за обґрунтованими запитами державних органів, що мають право подавати заявки та отримувати такі дані;
 • в тому випадку, якщо на думку інтернет-магазину Шокопак, Користувач порушує умови цієї Політики і /або інших договорів і угод, укладених між Шокопак і Користувачем, а також положень Угоди, Правил розміщення інформації на сайті, Правил публікації відгуків.

Шокопак залишає за собою право, відповідно до вимог чинного законодавства України, проводити обмін Даними з державними органами з метою: запобігання шахрайства, врегулювання спірних ситуацій і з'ясування обставин, які можуть бути /стати причиною порушення чинного законодавства, а також у разі виявлення Шокопак неправомірних дій користувачів і /або отримання претензій, скарг, звернень від третіх осіб.

6. Зміна або видалення Даних

У будь-який момент Користувачі можуть внести зміни в персональні дані або відмовитися від розсилки, або відкликати свою згоду на обробку Даних відправивши повідомлення на електронну адресу zakaz1.shokopack@gmail.com

Після отримання повідомлення обробка Даних Користувача буде припинена, а інформація буде видалена, крім випадків, коли вона може бути необхідна відповідно до чинного законодавства України.

Шокопак здійснює обробку та зберігання Даних для реалізації цілей, зазначених в цій Політиці протягом усього необхідного періоду для цього.

7. Захист Даних

Шокопак при обробці Даних застосовує всі необхідні технічні, організаційні, правові заходи для захисту Даних від неправомірного і /або несанкціонованого доступу до таких Даних, в тому числі зміни, видалення, надання, поширення, а також інших неправомірних дій.

Шокопак на постійній основі здійснює контроль за прийнятими заходами щодо забезпечення безпеки.

8. Додаткові умови

Шокопак залишає за собою право змінити умови цієї Політики в будь-який момент. В такому випадку, оновлена ​​редакція буде розміщена на сторінці магазину. У разі, якщо Користувач не згоден зі змінами, він зобов'язується негайно припинити будь-яку взаємодію з Шокопак.

Інтернет-магазин Шокопак не несе відповідальності за шкоду або збитки, яких зазнав Користувач або треті особи в результаті помилкового розуміння або нерозуміння умов цієї Політики.

У разі, якщо будь-яке положення цієї Політики, включаючи будь-яку пропозицію, пункт або їх частину, визнається таким, що суперечить чинному законодавству України, або є недійсним, це не вплине на інші положення, вони залишаються повністю в силі і продовжують діяти в повній силі і є дійсними, а будь-яке недійсне положення, або положення, яке не може бути виконано, без подальших дій Сторін, вважається зміненим, виправленим в тій мірі, в якій це необхідно для забезпечення його дійсності і можливості виконання.

Термінологія, яка використовується в цій Політиці, має таке ж значення, як і в Угоді Користувача, якщо не вказано інше.